Austrijski šumari iz Koruške su dolazili na dvodnevnu stručnu ekskurziju na području UŠP Požega. Tema ekskurzije iz kom se bavili austrijski kao i hrvatski šumari je bila prirodno pomlađivanje hrasta kitnjaka. Voditelji ekskurzije su dali osnovne informacije načinu gospodarenja kao i od Šumariji Čaglin.
Ekskurziju je organizirao expert HGA-e Vladimir Čamba koji je šumarski stručnjak na molbu austrijske Poljoprivredne komore.
Austrijski šumari su bili jako zadovoljni viđenim i stručna ekskurzija bi se uskoro mogla i ponoviti.

Izvor: HGA