FIlipine

Diplomatsko zastupničtvo Filipinov je jedno tr isto za Austriju i Hrvatsku sa sidišćem u Beču. Veleposlanica Filipinov gospa Lourdes O. Yarraguierre primila je delegaciju hrvatskih u austrijski poduzetnikov kao i agenturu za europsku integraciju i gospodarski razvitak (AEI)  i Hrvatsku gospodarsku agenciju (HGA) u veleposlanstvu, da produbi razgovore.

Izvor: Hrvatske Novine (Izdanje: ljeto 110., broj 45.,  8. novembra 2019.)
Izvor slike: Bernhard Herics

 Veleposlanica Filipinov u Austriji je ujedno vrhovna diplomatska zastupnica svoje zemlje u Hrvatskoj. U okviru Bečkoga bala ljetos u Opatiji je po prvi put došlo do kontaktov sa zastupniki zgora spomenutih agencijov i agenturov. Sada su nastavili s timi razgovori u filipinskom veleposlanstvu u Beču. Na jednu stranu Filipine bi imale dovoljno djelatnih snag za područja kao npr. turizam i socijalne posle (njega, bolničarke itd.) ali i za gradjevinstvo i druga rukotvorna područja. Na jednu stranu Hrvatska ubuduće ima veliku potrebu posebno u turizmu, jer to svako ljeto ekspandira ali su vlašći ljudi iz toga područja jur otišli pred ljeti, recimo u sjevernije zemlje. Polag hrvatskih poduzetnikov ovi do sada imaju jako dobro iskustvo s filipinskimi djelatnimi snagami. Broj ovih djelatnijh snag rado bi drastično povišili u budućnosti, jer je dosta velika potražnja. 

AEI i HGA pri tom su povezanica zahvaljujući njevim daleksežnim kontaktom i moglo se je plesti mriže. Jedan od važnih zastupnikov u ovom krugu je bio u Beču udomaćeni gradjevinski poduzetnik Jose Hart (Hart & Hart), ki se je iz Filipinov doselio u Austriju. 

Kako je za HRVATSKE NOVINE rekao Bernhard Herić od HGA-a sada ćedu ove razgovore nastaviti u Hrvatskoj, tako da bi jur u ljetu mogli lukrirati još već djelatnih snag iz Filipinov za Hrvatsku.

 

Izvor: HRVATSKE NOVINE (ljeto 110., broj 45., 8.november 2019.)