alpe adria lag LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „PODRAVINA“ organizirala je dvodnevnu radionicu sa domaćim i inozemnim partnerima iz Austrije i Slovenije u sklopu projekta AAA LEADER – JOINT PROJEKT 2015.

Radionice su održane 10. i 11. rujna 2015. godine u Hotelu Picok u Đurđevcu.

Cilj projekta bio je organizacija skupova predstavnika LAG-ova sa svrhom umrežavanja, predstavljanja i dogovora oko budućih projektnih ideja. Kroz dvodnevne radionice prisutne sudionike se je educiralo o mogućnostima djelovanja LAG-ova i suradnje u regiji, dobio se je uvid u primjere dobre prakse, kreirale su se nove projektne ideje kroz radionicu, sudionici su upoznali područje Podravine, odnosno kulturne i turističke znamenitosti regije.

Prisutne su pozdravili dopredsjednik LAG-a „PODRAVINA“ g. Mladen Mađer, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije g. Darko Sobota i g. Thomas Pseiner iz Alpe Jadran Saveza.

U slijedećem dijelu predstavili su se ispred domaćina gospodin Vladimir Šadek , voditelj odsjeka za međunarodnu suradnju i europske fondove Koprivničko-križevačke županije, gospodin Martin Mahović ispred Grada Đurđevca te voditeljica LAG-a „PODRAVINA“ Mihaela Lončar.

Nakon toga g. Tugomir Majdak predstavio je ciljeve i djelovanje Mreže za održivi razvoj Republike Hrvatske.

Gđa. Marina Dimić Vugec iz Udruge ODRAZ predstavila je program CLLD – Lokalni razvoj vođen zajednicom.

Zatim je uslijedila prezentacija LAG-ova.

Drugi dan održana je radionica o suradnji među LAG-ovima i osmišljavanju zajedničkog projektnog prijedloga – Aspekti lokalnih strategija – tematski po grupama na temu poljoprivrede, kulture i ruralnog turizma koju je koordinirala gđa. Marina Koprivnjak iz Hrvatske mreže za ruralni razvoj.

Zatim je uslijedilo predstavljanje rezultata radionica i inicijativa za buduću suradnju, donošenje zaključaka i završna rasprava.

Na radionicama su sudjelovali:

 • GENERALSEKRETARIAT DER ALPEN-ADRIA-ALLIANZ
 • LAG OSTSTEIERISCHES KERNLAND
 • LAG REGIONALKOOPERATION UNTERKӒRNTEN
 • WIRTSCHAFTSKAMMER BURGENLAND REGIONALSTELLE GÜSSING
 • HRVATSKA GOSPODARSKA AGENCIJA U GRADIŠĆU
 • LAG GORENJSKA KOŠARICA
 • LAG MDD
 • LAG PRLEKIJA
 • LAG MEĐIMURSKI DOLI I BREGI
 • LAG PRIZAG
 • LAG IZVOR
 • LAG ADRION
 • LAG MARINIANIS
 • ODRAZ
 • HMRR – HRVATSKA MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ
 • MREŽA ZA ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE
 • KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
 • PORA – RAZVOJNA AGENCIJA PODRAVINE I PRIGORJA
 • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „BOLJE SUTRA“ KOPRIVNICA
 • FOLKLORNI ANSAMBL KOPRIVNICA
 • GRAD ĐURĐEVAC
 • LAG „PODRAVINA“

Sudionici radionica su nakon radnog dijela posjetili kulturno-povijesne destinacije Podravine: Crkvu u Molvama, Galeriju Hlebine, Đurđevačku vinsku cestu – posjet OPG-u Matočec i Stari Grad u Đurđevcu.

LAG-ovi su razmijenili kontakte i dogovorili buduću suradnju.

Ovaj projekt financiran je od strane Alpe-Saveza-Jadran, Koprivničko-križevačke županije i LAG-a „PODRAVINA“.