ucenici vukovara vinkovci U okviru EU projekta pod nazivom „Modernizacija kurikuluma Vježbenička tvrtka“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, učenici ekonomskih škola iz Vukovara i Vinkovaca posjetili su 14.-16. prosinca 2015., zajedno sa svojim profesorima, bečke poslovne škole i poduzeća.
Organizaciju EU-projekta preuzela je Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije „Hrast d.o.o.“ u suradnji s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Beču i Hrvatskom gospodarskom agencijom (HGA).

4_Međunarodni_Invest_forum 30. listopada u hotelu "Royal" u Opatiji, održan je 4. međunarodni Invest forum. Organizatori ovog zbivanja bili su Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka, u suorganizaciji s Gradom Opatijom, Agencijom za investicije i konkurentnost, HGK-Županijskom komorom Rijeka te veleposlanstvom Republike Austrije u RH.

Franjo_Jandrišić_na_Znanstveno_stručnom_skupu_u_Našicama

U Dvorani Emaus u Našicama, u sklopu festivala Dani slavonske šume održan je znanstveno stručni skup na temu ''Regionalno stvaranje novih radnih mjesta i dodane vrijednosti iz biomase''.

Klaudia Paulitsch i Thomas Novoszel za okruglim stolom u sklopu EU projekta

Projekt je financiran u okviru Europskog socijalnog fonda, a zajednički su ga proteklih devet mjeseci provodile Beretinečka udruga mladih (BUM) i  Općina Beretinec. Uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede, Varaždinske županije, Agencije za razvoj Varaždinske županije, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te drugih, glavni gosti okruglog stola bili su Klaudia Paulitsch iz Hrvatske gospodarske agencije (HGA) u austrijskom Gradišću, te Thomas Novoszel  iz Gospodarske komore Gradišća.