AAA Leader 2016 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „PODRAVINA" organizirala je dvodnevnu radionicu pod nazivom „AAA Leader – Ruralni razvoj potrebe i prilike" sa domaćim i inozemnim partnerima iz Austrije i Slovenije u sklopu projekta AAA LEADER – JOINT PROJECT 2016. Ovaj projekt financiran je od strane Alpe-Jadran Saveza, Koprivničko-križevačke županije i LAG-a „PODRAVINA".

direktor Tomas Tomšić, člani savjetodavajućega odbora Andrea Kovač-Wöhry i Damir Novotny, direktorica Klaudija Paulič, zamjenik direktorov Klaus Grandić HGA – Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću je imala projdući petak generalnu sijednicu, kade je pred svim generalna skupština potvrdila kooptirane člane proširenoga odbora. Na čelu agencije u diretoriju su i nadalje ostali Klaudia Paulitsch, MA i Mag. Thomas Tomsich i zamjenik Mag. Klaus Grandits.

Vlado Čamba (HGA ekspert), Klaudia Paulitsch (HGA direktorica), Damir Kirić (vlasnik i direktor tvrtke "Gumiimpex-GRP") i Raymond Rojnik (član Rotary cluba Varaždin) Predavanje DI Vlada Čambe na Rotary Business Forumu u Varaždinu 27.8.2016

otpad nije smece! Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću (HGA) je bila sastupana sa svojim ekspertom DI Vladom Camba u organizaciji Rotary kluba Varaždin 1181 u subotu, 27. kolovoza 2016 na 5. Rotary Špancirfest Business Forum pod nazivom „Otpad nije smeće“.