gala vecer gospodarstva Oko 350 poduzetnikov i političarov je 10.06.2015 bilo na gala večeri hrvatskoga gospodarstva u Kursalonu Hübner u Beču. Večer je organizirala Udruga hrvatskih poduzetnika u Austriji. Sudjelivali su zastupniki gradišćanskohrvatskih društav, med njimi Hrvatska gospodarska agencija (HGA).

s.l.: Tatjana Mrkeš (gospodarska izlasnica), Sabina Škrtić (Državna tajnica), Klaudia Paulitsch (HGA) Varaždinska županija je u Grazu, u sklopu manifestacije „Dan Hrvatske 2015“, predstavila svoje gospodarske potencijale te mogućnosti i pogodnosti u privlačenju stranih investicija. Naime, svake godine se u organizaciji Hrvatsko-austrijske trgovinske komore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske organizira spomenuta manifestacija na kojoj se predstavljaju hrvatske županije, a ove godine je domaćin bila Varaždinska županija.

Original: www.varazdinska-zupanija.hr

Klaudia Paulitsch und Sebastian Kurz Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću je sudjelovala kod svetačnoga akta predaje EUROPAN-a na Savezno ministarstvo za Europu, integraciju i vanjskih poslov zastupano od ministra Sebastiana Kurza. Kod ove prilike je HGA imala priliku čvrstiti kotakte s Europaforumom Gradišće.

pamhagen 2015 04 28 1 Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću (HGA), zastupana kroz DI Franja Jandrišića i Klaudiju Paulič, MA, je u ulogi potencijalnoga nositelja projekta sudjelovala 28. 04. 2015. kod priredbe Regionalnoga menedžmenta Gradišće u Vila Viti u Pamhagenu.