Slovenska Gospodarska Zveza (SGZ) je 20. Aprila 2023. pozvala u Koruški zemaljski arhiv na protulični   prijam poduzetnic i poduzetnikov u Celovec. Po govori časnih gostov je počeo muzički deo večera koga   je  oblikovao Žigar Lakner. Isto tako su imali gosti mogućnost uživati djelo umjetnice Christine Hrobath.   Hrvatska Gospodarska Agencija (HGA) je bila zastupljena s Mag. Joži Buranićem i se veseli na daljnje   skupno djelovanje s SGZ.

 Izvor: SGZ
 Izvor slike: SGZ

image 6483441 Hrvatska gospodarska komora je 14.12.2022 otvorila svoje predstavničtvo u Beču da zastupa interese hrvatskih poduzetnikov. Ured je smješćen u Mariahilferstrasse 31 kade se nalazi i hrvastka turistička agencija. Predsjednik Luka Burilović je naglasio kako važna je Austrija kot vanjski trgovinski partner za Hrvatsku. Ona da leži u tom pogledu na petom mjestu. Trgovinski bilateralni promet da je 2021. ljeta prekoraknuo dosadašnje rekorde. Gospodarstveno zbivanje med Austrijom i Hrvatskom se odvija na sektori prehrambene i gradjevinske industrije kao na IT sektoru i turizmu. Trenutno u uredu djelaju dvi osobe ali u budućnosti da ćedu se broj zaposlenih prilagoditi na aktualne potriboće. HGA je unapred otvaranja imala mogućnost sastati se s Danielom Reinisch od Hrvatske gospodarske komore i se veseli na skupno djelovanje.

IMG E86861 Hrvatska Gospodarska Agencija, Okoliš Filež i ReVenas SchrankRaum nedilju, 20.11.2022 srdačno pozivaju u Filežki kaštel

15:00 prijam

15:30 žene i ženski leadership
impuls predavanje s Nadinom GRADAŠČEVIĆ

16:00 žene i tradicija
foklorno društvo GRANIČARI

16:30 žene i moda
modna revija REVENAS SCHRANKRAUM

17:30 žene i umjetnost
Daniela FARKAS
Romana LUCZANICH (NANADA)
Romana SCHWEIGER-DOMNANOVICH