Generalna sjednica HGA novo HGA je četvrtak pri virtualnoj generalnoj sjednici potvrdila dosadašnji direkorij i odbor društva.

Direktorij
Direktor: Mag. Thomas Tomsich
Direktorica: Klaudia Paulitsch, MA
Zamjenik direktora/ice: Mag. Klaus Grandits

Tajnik: DDr. Stanko Horvath
Zamjenik tajnika: Mag. Josef Buranits
Blagajnik: Bernhard Herics, MA
Zamjenik blagajnika: Peter Mogyorosi, MSc

U ime Veleposlanika, generalnu sjednicu otvorio i pozdravio je Mag. Silvio Kus, upunomočeni ministar u Veleposlanstvu. U ime savjetodavnoga odbora sudjelovali su Prof. Mag. Damir Novotny, Mag. Andrea Kovacs-Wöhry i Klaus Csenar. Diretorij je dao svoj izveštaj rada od zadnje Generalne sjednice 06.09.2019. do 16.12.2021.

Poslije potvrdjenja dosadašnjega odbora slijedila je živa diskusija na teme ke su u planu za ljeto 2022. Pod geslom „čvrstimo regiju u koj živimo – inovacija kroz kooperacije“ planirano je ojačati postojeće kontakte s institucijami, opčinami i LAG-ovi u Gradišću, Hrvatskoj, Mađarskoj kao i Slovačkoj. I tako kroz već postojeće kontakte surađivati na cross border projekti kot su to digitalizacija malih i sridnjih poduzeća, povezivanje opčina na području novih izvora obnovljive energije, edukacija, podvaranje i njegovanje starijih osoba.

Zaključak je bio da virtualni oblik sastajanja za HGA-a nije manko nego da će se redovito koristiti pokidob su partneri HGA-e ne samo u Gradišću i Hrvatskoj nego i u već spomenuti zemlja kade živu gradiscanski Hrvati aktivni.

Izvor: HGA