WhatsApp Image 2022 11 15 at 15.38.13 Pod motom " regionalno, zdravo, kreativno i karitativno" subotu 18.11.2022 početo od 9:00 pozivamo s našimi partnericami ReVenas Schrankraum i Okoliš Filež na regionalan sajam u Filež. Veselimo se na vaš pohod.