image 6483441 Hrvatska gospodarska komora je 14.12.2022 otvorila svoje predstavničtvo u Beču da zastupa interese hrvatskih poduzetnikov. Ured je smješćen u Mariahilferstrasse 31 kade se nalazi i hrvastka turistička agencija. Predsjednik Luka Burilović je naglasio kako važna je Austrija kot vanjski trgovinski partner za Hrvatsku. Ona da leži u tom pogledu na petom mjestu. Trgovinski bilateralni promet da je 2021. ljeta prekoraknuo dosadašnje rekorde. Gospodarstveno zbivanje med Austrijom i Hrvatskom se odvija na sektori prehrambene i gradjevinske industrije kao na IT sektoru i turizmu. Trenutno u uredu djelaju dvi osobe ali u budućnosti da ćedu se broj zaposlenih prilagoditi na aktualne potriboće. HGA je unapred otvaranja imala mogućnost sastati se s Danielom Reinisch od Hrvatske gospodarske komore i se veseli na skupno djelovanje.

1608203 opener 589553 20221214140310 233a9903
Izvor: ORF i Hrvatska Gospodarska Agencija (HGA)
Izvor slikov: ORF i Daniela Reinisch