Klaudia Paulitsch und Sebastian Kurz Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću je sudjelovala kod svetačnoga akta predaje EUROPAN-a na Savezno ministarstvo za Europu, integraciju i vanjskih poslov zastupano od ministra Sebastiana Kurza. Kod ove prilike je HGA imala priliku čvrstiti kotakte s Europaforumom Gradišće.

EUROPAN-nagrada se dodiljuje od Europaforuma Gradišće svako ljeto na osobe ili institucije, ke su kroz svoje djelovanje podupirale zajednički život ljudi prik granic i su se zalagale za europski smisao i društvo u panonskom prostoru.

Predsjednik Europaforuma Gradišće, Ing. Rudolf Strommer, naglasio je, da je Gradišće kroz pristup k Europskoj uniji i kroz proširenje EU-e došlo od kraja u centar Europe. "Kroz ovo se otvaraju nove mogućnosti prikgraničnoga sudjelovanja s našimi susjedski zemljami na produčja kulture, sigurnosti energije i infrastrukture. Gradišće je tako dostalo novu samosvist i ljudem, posebno mladini, otvorile su se nove mogućnosti", veli Strommer.

Europaforum Gradišće se je osnovio 4. maja 2001. s ciljem, da se nadstranačko i prik granic zemlje napravi tržišće za ideje, forum za sustrete i panonski Thin-Tank.

Izvor slikov: Elisabeth Udulutsch