Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač u petak je posjetio grad Gussing u austrijskoj pokrajini Burgenland gdje je bio gost Hrvatske gospodarske agencije u Gradišću, tamošnje gospodarske komore te Europskog centra za obnovljive izvore energije Gussing (EEE). Riječ je o Centru koji je na primjeru Gussinga i okolnih mjesta pokazao kako jedna mala sredina može postati praktički energetski neovisna i stvoriti preduvjete gospodarskog napretka.

Kommunalkredit Public Consulting KPC has positioned itself as an expert partner for climate action and environmental projects, specifically in the areas of renewable energy, energy efficiency, mobility management, municipal water management and contaminated land remediation.

znanstveno strucni skup nasice U sklopu programa 16. Festivala dani slavonske šume u Našicama je 9.9.2016. održan znanstveno-stručni skup „Bioenergija i zaštita okoliša“, čiji je organizator hrvatska udruga za biomasa (predsjednik Josip Dundović, DI), a suorganizatori i Hrvatske šume i ogranak Matice hrvatske Našice. Na skupu su se okupili predstavnici znanosti, gospodarstva, politike i udruga iz Austrija, Mađarske, Srbije i Hrvatske koji su govorili o mogućnostima uporabe obnovljivih sirovina kao energenata danas i u budućnosti.

AAA Leader 2016 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „PODRAVINA" organizirala je dvodnevnu radionicu pod nazivom „AAA Leader – Ruralni razvoj potrebe i prilike" sa domaćim i inozemnim partnerima iz Austrije i Slovenije u sklopu projekta AAA LEADER – JOINT PROJECT 2016. Ovaj projekt financiran je od strane Alpe-Jadran Saveza, Koprivničko-križevačke županije i LAG-a „PODRAVINA".