zene u gospodarstvu U Beču je u utorak, 15. ožujka 2016. održan Ladies Lounge, u organizaciji Savezne gospodarske komore Austrije i Platforme pod nazivom "Žene u gospodarstvu". Riječ je o inicijativi, koja za cilj ima stvaranje kontakata i umrežavanje žena poduzetnica.

nexe mueller Expert dipl. ing. Franjo Jandrišić uspostavio je kontakt između Nexe Grupe d.d. i poduzeća Müller Dach Fassade d.o.o. Više informacija o poduzećima slijedi u nastavku.

ucenici vukovara vinkovci U okviru EU projekta pod nazivom „Modernizacija kurikuluma Vježbenička tvrtka“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, učenici ekonomskih škola iz Vukovara i Vinkovaca posjetili su 14.-16. prosinca 2015., zajedno sa svojim profesorima, bečke poslovne škole i poduzeća.
Organizaciju EU-projekta preuzela je Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije „Hrast d.o.o.“ u suradnji s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Beču i Hrvatskom gospodarskom agencijom (HGA).

4_Međunarodni_Invest_forum 30. listopada u hotelu "Royal" u Opatiji, održan je 4. međunarodni Invest forum. Organizatori ovog zbivanja bili su Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka, u suorganizaciji s Gradom Opatijom, Agencijom za investicije i konkurentnost, HGK-Županijskom komorom Rijeka te veleposlanstvom Republike Austrije u RH.