s.l.: Tatjana Mrkeš (gospodarska izlasnica), Sabina Škrtić (Državna tajnica), Klaudia Paulitsch (HGA) Varaždinska županija je u Grazu, u sklopu manifestacije „Dan Hrvatske 2015“, predstavila svoje gospodarske potencijale te mogućnosti i pogodnosti u privlačenju stranih investicija. Naime, svake godine se u organizaciji Hrvatsko-austrijske trgovinske komore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske organizira spomenuta manifestacija na kojoj se predstavljaju hrvatske županije, a ove godine je domaćin bila Varaždinska županija.

Original: www.varazdinska-zupanija.hr

Klaudia Paulitsch und Sebastian Kurz Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću je sudjelovala kod svetačnoga akta predaje EUROPAN-a na Savezno ministarstvo za Europu, integraciju i vanjskih poslov zastupano od ministra Sebastiana Kurza. Kod ove prilike je HGA imala priliku čvrstiti kotakte s Europaforumom Gradišće.

pamhagen 2015 04 28 1 Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću (HGA), zastupana kroz DI Franja Jandrišića i Klaudiju Paulič, MA, je u ulogi potencijalnoga nositelja projekta sudjelovala 28. 04. 2015. kod priredbe Regionalnoga menedžmenta Gradišće u Vila Viti u Pamhagenu.

Hrvatski izvoznici u Beču Skupu su bili nazočni i hrvatski veleposlanik u Austriji Gordan Bakota te ministar savjetnik u Veleposlanstvu Silvio Kus.

Slike i tekst: Snježana Herek. Original: www.vecernji.hr