Klaudia Paulitsch und Sebastian Kurz Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću je sudjelovala kod svetačnoga akta predaje EUROPAN-a na Savezno ministarstvo za Europu, integraciju i vanjskih poslov zastupano od ministra Sebastiana Kurza. Kod ove prilike je HGA imala priliku čvrstiti kotakte s Europaforumom Gradišće.

pamhagen 2015 04 28 1 Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću (HGA), zastupana kroz DI Franja Jandrišića i Klaudiju Paulič, MA, je u ulogi potencijalnoga nositelja projekta sudjelovala 28. 04. 2015. kod priredbe Regionalnoga menedžmenta Gradišće u Vila Viti u Pamhagenu.

Hrvatski izvoznici u Beču Skupu su bili nazočni i hrvatski veleposlanik u Austriji Gordan Bakota te ministar savjetnik u Veleposlanstvu Silvio Kus.

Slike i tekst: Snježana Herek. Original: www.vecernji.hr

Delegacija iz medjimurja na Niuzaljskom jezeru Delegacija iz Međimurja je posjetila Niuzaljsko jezero i se informirala o mogućnosti razvitka nautičkoga turizma. Uz reprezentante Hrvatske gospodarske agencije, direktoricu Klaudiju Paulitsch, MA i direktora mr. Thomas Tomsicha, bili su i nazoći direktor gospodarske komore, mr. Anton Bubits, poslovodja Regionalmanagement Burgenland GmbH-a, mr. Harald Horvath i predsjednik Zemaljskoga sabora Gradišća, gosp. Gerhard Steier.

Dodatne slike posjeta morete gledati u našoj galeriji.

http://www.medjimurska-zupanija.hr/turizam/razvoj-nautickog-turizma-u-prelogu