Ljudi sastavljaju slagalicu HGA sebe vidi u ulozi platforme prijenosa Know how-a u regiji Alpe-Jadran-Panonija-Dunav. Hrvatska kao najmladja članica EU-a postaje okretište za medjunarodne projekte na svim područjima.