KK2022 0618 72650 2 U Filežu su subotu dopodne regionalni producenti i umjetniki prvi put na sajmu prezentirali svoje produkte. Prezentacija pred crikvom je bila dio redovnoga sajma, koga imaju u Filežu četirekrat u ljetu. Pohodnikom sajma su uzato nudili poseban program od joge za dicu i odrasle prik šminkanja dice do nastupa tamburašev folklorne grupe Graničarov.

Po koroni je fileški sajam bio jako osiromašen, tako da su ga novom inicijativom kanili obogatiti, je rekla Klaudija Paulitsch, direktorica Hrvatske gospodarske agencije u Gradišću (HGA), kot glavna organizatorica. Veleopćina Filež-Mjenovo-Gerištof ima i tu prednost, da je seoski sajam na subotu. Tako da su si očekivali i već pohodnikov.

Direktorica Hvatske gospodarske agencije Klaudija Paulitsch je skupa s trimi inicijativnimi divojkami iz Fileža organizirala ov sajam regionalnih produktov. Podupirale su ju Madeleine Schreiber i Mia Kostyan, ke su stoprv nedavno utemeljile novo društvo „Okoliš Filež“ i Verena Varga, ka je pokrenula dobrotvornu lodnu za prenošenu pratež „ReVenin ormar“. Ov sajam regionalnih produktov se i perfektno slaže s geslom „Čvrstiti regiju u koj živimo“, koga si je stavio HGA za ovo ljeto, je rekla Paulitsch.

Najvažnije je, da ljudi po ovom dugom času pandemije opet skupa dojdu i da vidu bogatstvo regije, naglasila je Paulitsch. Ov kraj da ima šarolikoga i umjetničkoga djela, ko je premalo poznato, od keramike i driva prik ručnoga rada kot su to torbice i nakit do majicov.

Uza to je u regiji i toliko seljačkih producentov sa zanimljivimi i kvalitetnimi špecijaliteti kot su to šunka od Turopoljske svinje, produkti od kostanja, bučovo ulje, slanutak i različno od biljkov. Gosti su mogli ovde kušati i domaće vino i delikatese iz Hrvatske. Prezentirala su se i sva hrvatska društva kot na primjer Hrvatski akademski klub (HAK), Hrvatski Centar u Beču i Hrvatsko kulturno društvo (HKD.

Sajam u Filežu je bio jako dobro pohodjen, tako da kanu opet organizirati ovu prezentaciju regionalnih produktov, i to dojdući put 17. septembra.

KK2022 0618 72658 3   KK2022 0618 72668 4

Izvor: ORF

Izvor slikov: Kristian Karall