Anton Bubić, Christian Zechmeister, Sandra Herman, Mate Kliković, Klaudia Paulitsch, Marko Puškadija Hrvatska gospodarska agencija je bila prije nekoliko tjedna u hrvatskoj županiji Međimurje na ragovoru. Pri toj prliki su Gradišće i Gradišćanski Hrvati dostali ponudu da bi sudjelivali na vinskom festivalu "Urbanovo" (16. do 18. maja). Taj festival se organizira jur nekoliko ljet i počeli su u zadnji ljeti pozivati susjedske zemlje. 26. 2. je HGA imala sastanak u Gradišću sa delegacijom iz Međimurgja da se dogovoru konkretni projekt.

Uz reprezentante HGA-e bili su nazoči i Christian Zechmeister, poslovodja udruge "Wein Burgenland" i Anton Bubić, direktor gospodarske komore Gradišća ki su se sastali sa Sandrom Herman, zamjenicom župana Međimurja, i nje suradnikom Marko Puškadijom.

Razgovori bili su jako uspješni. Gradišće bit će zastupano od "Wein Burgenland". Gradišćanskohrvatski vinari ćedu biti u ulogi mosta izmed Gradišća i Međimurja. Svaki vinogradar ki želji sudjelivati se neka javi kod Hrvatske gospodarske agencije (office [AT] hga [DOT] or [DOT] at) ili kod "Wein Burgenland". Sudjelovanje predvidja i bivši generalni sekretar HKD-a, Mate Kliković, ki je bio nazočan kod razgovorov.

Uz sudjelivanje kod vinskog festivala "Urbanovo" razgovarali su i o mogući gospodarstveni projekti na područji turisma i obnovljivih energija.

Intervju s direktoricom Klaudijom Paulič morete slušati na stranici ORF-a: http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2633430/

http://www.emedjimurje.hr/opcenito/na-urbanovom-gostuju-i-gradiscanski-vinari

http://www.medjimurska-zupanija.hr/najnovije/na-urbanovom-gostuju-i-gradiscanski-vinari