direktor Tomas Tomšić, člani savjetodavajućega odbora Andrea Kovač-Wöhry i Damir Novotny, direktorica Klaudija Paulič, zamjenik direktorov Klaus Grandić HGA – Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću je imala projdući petak generalnu sijednicu, kade je pred svim generalna skupština potvrdila kooptirane člane proširenoga odbora. Na čelu agencije u diretoriju su i nadalje ostali Klaudia Paulitsch, MA i Mag. Thomas Tomsich i zamjenik Mag. Klaus Grandits.

Vlado Čamba (HGA ekspert), Klaudia Paulitsch (HGA direktorica), Damir Kirić (vlasnik i direktor tvrtke "Gumiimpex-GRP") i Raymond Rojnik (član Rotary cluba Varaždin) Predavanje DI Vlada Čambe na Rotary Business Forumu u Varaždinu 27.8.2016

otpad nije smece! Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću (HGA) je bila sastupana sa svojim ekspertom DI Vladom Camba u organizaciji Rotary kluba Varaždin 1181 u subotu, 27. kolovoza 2016 na 5. Rotary Špancirfest Business Forum pod nazivom „Otpad nije smeće“.

FIW-Newsletter O priredbi Hrvatske gospodarske agencije u koperaciji sa "žena u gospodarstvu" i  veleposlanstvo Republike Hrvatske se je izvještivalo u newsletter od "žena u gospodarstvu" gospodarske komore u Beču. Ov newsletter se šalje na 40.000 poduzećev.