Kommunalkredit Public Consulting KPC has positioned itself as an expert partner for climate action and environmental projects, specifically in the areas of renewable energy, energy efficiency, mobility management, municipal water management and contaminated land remediation.

znanstveno strucni skup nasice U sklopu programa 16. Festivala dani slavonske šume u Našicama je 9.9.2016. održan znanstveno-stručni skup „Bioenergija i zaštita okoliša“, čiji je organizator hrvatska udruga za biomasa (predsjednik Josip Dundović, DI), a suorganizatori i Hrvatske šume i ogranak Matice hrvatske Našice. Na skupu su se okupili predstavnici znanosti, gospodarstva, politike i udruga iz Austrija, Mađarske, Srbije i Hrvatske koji su govorili o mogućnostima uporabe obnovljivih sirovina kao energenata danas i u budućnosti.

AAA Leader 2016 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „PODRAVINA" organizirala je dvodnevnu radionicu pod nazivom „AAA Leader – Ruralni razvoj potrebe i prilike" sa domaćim i inozemnim partnerima iz Austrije i Slovenije u sklopu projekta AAA LEADER – JOINT PROJECT 2016. Ovaj projekt financiran je od strane Alpe-Jadran Saveza, Koprivničko-križevačke županije i LAG-a „PODRAVINA".

direktor Tomas Tomšić, člani savjetodavajućega odbora Andrea Kovač-Wöhry i Damir Novotny, direktorica Klaudija Paulič, zamjenik direktorov Klaus Grandić HGA – Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću je imala projdući petak generalnu sijednicu, kade je pred svim generalna skupština potvrdila kooptirane člane proširenoga odbora. Na čelu agencije u diretoriju su i nadalje ostali Klaudia Paulitsch, MA i Mag. Thomas Tomsich i zamjenik Mag. Klaus Grandits.