znanstveno strucni skup nasice U sklopu programa 16. Festivala dani slavonske šume u Našicama je 9.9.2016. održan znanstveno-stručni skup „Bioenergija i zaštita okoliša“, čiji je organizator hrvatska udruga za biomasa (predsjednik Josip Dundović, DI), a suorganizatori i Hrvatske šume i ogranak Matice hrvatske Našice. Na skupu su se okupili predstavnici znanosti, gospodarstva, politike i udruga iz Austrija, Mađarske, Srbije i Hrvatske koji su govorili o mogućnostima uporabe obnovljivih sirovina kao energenata danas i u budućnosti.

AAA Leader 2016 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „PODRAVINA" organizirala je dvodnevnu radionicu pod nazivom „AAA Leader – Ruralni razvoj potrebe i prilike" sa domaćim i inozemnim partnerima iz Austrije i Slovenije u sklopu projekta AAA LEADER – JOINT PROJECT 2016. Ovaj projekt financiran je od strane Alpe-Jadran Saveza, Koprivničko-križevačke županije i LAG-a „PODRAVINA".

direktor Tomas Tomšić, člani savjetodavajućega odbora Andrea Kovač-Wöhry i Damir Novotny, direktorica Klaudija Paulič, zamjenik direktorov Klaus Grandić HGA – Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću je imala projdući petak generalnu sijednicu, kade je pred svim generalna skupština potvrdila kooptirane člane proširenoga odbora. Na čelu agencije u diretoriju su i nadalje ostali Klaudia Paulitsch, MA i Mag. Thomas Tomsich i zamjenik Mag. Klaus Grandits.

Vlado Čamba (HGA ekspert), Klaudia Paulitsch (HGA direktorica), Damir Kirić (vlasnik i direktor tvrtke "Gumiimpex-GRP") i Raymond Rojnik (član Rotary cluba Varaždin) Predavanje DI Vlada Čambe na Rotary Business Forumu u Varaždinu 27.8.2016